Logo Ponti - Horlogerie & Bijouterie

Ponti
Pendant with round diamonds

white gold chaîn with a pendant with round diamonds for 1,16 ct

Details

Référence
Price CHF 5'100.-  

Joaillier